top of page
  • Instagram Clean
  • Facebook Clean

OM OSS

MILJÖPOLICY

 

Höljes Rallycross AB arbetar för att ta vårt ansvar för hållbarhet och miljö. För att uppnå detta behöver vi ständigt utveckla och anpassa vår verksamhet. Genom att ta ansvar för vår och kommande generationers miljö hoppas kunna påverka och vara en förebild för vår publik, tävlande team och andra intressenter.

Vårt mål är att vidta klimatåtgärder på så många nivåer som möjligt inom vårt område och vara en del av rörelsen för att skapa miljöansvariga tävlingar. Vi kommer att göra det genom att till exempel ge organisationen utbildning om hållbarhet, uppfylla reduktionsmål och kommunicera våra ambitioner och mål till nödvändiga parter.

Denna miljöpolicy gäller för World RX of Sweden och alla relaterade aktörer, såsom Höljes Rallycross AB, de deltagande teamen, vår publik, våra leverantörer etc. Miljöpolicyn kommuniceras med alla berörda parter både internt och externt för att göra alla parter medvetna av vårt miljöarbete. Policyn uppdateras regelbundet.

För att nå våra mål följer vi punkterna nedan:

• Lagar och förordningar: vi kommer att följa och respektera den lagstiftning som gäller för vår organisation och World RX of Sweden.

• Ekologiskt fotavtryck: vi vill minska vårt ekologiska fotavtryck på miljö och klimat och kommer kontinuerligt att vidta åtgärder som gör skillnad.

• Hållbar upphandling: Vi strävar efter att använda ekologiskt certifierade och rättvisemärkta produkter i vår verksamhet. Vi vill också kontinuerligt förbättra våra varor och se till att allt har utvärderats och valts ur ett hållbart perspektiv.

• Miljöansvar: Alla parter som är involverade i World RX of Sweden uppmanas att följa de uppförandekoder, regler och råd som Höljes Rallycross AB har fastställt och kommunicerat innan evenemanget.

• Kontroll: Vi mäter relevanta nyckeltal årligen och sätter upp mål för att minska avfall, utsläpp och energiförbrukning baserat på dem. Även andra områden med betydande inverkan övervakas och granskas årligen.

• Kommunikation: Vi kommunicerar vår utveckling, vårt nuvarande läge och hållbarhetsarbete till alla intresserade och relevanta parter.

• Utbildning: Alla anställda på Höljes Rallycross AB kommer att ha genomgått en grundläggande utbildning i hållbarhet för att öka medvetenheten och uppnå våra uppsatta mål

bottom of page