• Instagram Clean
 • Facebook Clean

CAMPING

ORDNINGSSTADGAR FINNSKOGA MK 2021

 

Inom området gäller:

 1. Eldningsförbud från 18/8 kl. 08.00 till 22/8 kl. 20.00.

 2. Förbud för tält med monterad eldstad.

 3. Förbud för publik att beträda tävlingsområdet.

 4. Tystnad ska råda på området efter klockan 23.00.

 5. Inträdesband SKALL bäras synligt på armen.

 6. Parkerade bilar/campingfordon och annan medhavd utrustning skall medtagas åter efter tävlingen.

 7. Personer som missköter sig eller på annat sätt bryter mot dessa stadgar kan komma att avvisas från området.

 8. Påbyggnader eller ihopbyggda husvagnar eller bussar ej tillåtet.

 9. Felaktigt uppställda husbilar och husvagnar kommer att flyttas.

 10. Ägare till husbilar, husvagnar skall lätt kunna identifieras genom synlig skylt.

 11. Området är kameraövervakat.

 12. Nöjesåkning på Kraftverksvägen genom området är ej tillåten.


I övrigt gäller den allmänna ordnings- och trafikstadgan.

Välkomna till ett trevligt arrangemang för alla!

VenueMap2022-mark.jpg