• Instagram Clean
 • Facebook Clean

CAMPING

ORDNINGSSTADGAR FINNSKOGA MK 2022

 

 • Eldningsförbud från 27/6 kl. 08.00 till 3/7 klockan 20.00.
   

 • Förbud för tält med monterad eldstad.
   

 • Förbud för publik att beträda tävlingsområdet.
   

 • Tystnad ska råda på familjecampingen B1-B6 samt VIP-camping L och camping C från kl. 23.00. Camping J1, J2 och K gäller kl. 03:00. Övriga områden gäller tystnad från kl. 01.00
   

 •  Fordon med en längd överstigande 10 m anvisas plats av arrangören.
   

 • Inträdesband SKALL sitta på armen under hela vistelsen.
   

 • Felparkerade bilar kommer att bortforslas. Återfås mot en avgift av 4.000 kr. Kvarlämnade husvagnar/husbilar bortforslas mot en avgift på 7.000:-.
   

 • Personer som missköter sig eller på annat sätt bryter mot dessa stadgar kan komma att avvisas från området.
   

 • Påbyggnader eller ihop byggnad av husvagnar eller bussar är ej tillåtet.
   

 • Tillse att minst 4 meters avstånd hålls mellan campingfordon.
   

 • Placera alltid dragstången på husvagn ut mot väg.
   

 • Felaktigt uppställda campingfordon kommer att flyttas.
   

 • Ägare till campingfordonet skall lätt kunna identifieras genom synlig registreringsskylt eller annan identifiering.
   

 • Området är kameraövervakat.
   

 • Det råder förbud mot all filmupptagning annat än för eget bruk.
   

 • Användning av drönare är förbjudet annat än arrangörens.
   

 • Nöjesåkning med motordrivna fordon inom området är förbjudet.


I övrigt gäller den allmänna ordningsregler.

Välkomna till ett trevligt arrangemang för alla!

Campingomradeskarta2022.jpg
Holjes informationskarta2022.jpg